Gudhemsbygden

Johan Eriksson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-5711855

Lars Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-2250091

Ola Gunnarsson

Sekreterare, Ledamot 070-5390056

Thomas Hagström

Kassör, Ledamot 0708-388336

Våge Hermansson

Ledamot 070-6487591

Annelie Ahlström

Ledamot 070-3840439

Hans-Olof Wennerholm

Ledamot 070-6483722

Josef Gustafsson

Ledamot 070-4338560

Jessica Hallman

Ledamot 0704962155

Lars Svensson

Skogsansvarig 070-3840439

Kjell-Olof Wallinder

Jakt- och viltansvarig 070-6727014

Valberedning

Mats Antonsson

Valberedning, sammankall. 070-5890086

Lars Svensson

Valberedning, ledamot 070-3840439

Lars-Åke Persson

Valberedning, ledamot 073-3220573