Broddetorpsorten

Niclas Fällström

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6745065

Bengt Johansson

Vice ordförande, Ledamot 073-9855786

Dag Fredriksson

Kassör, Ledamot 0702-492102

Katarina Håkansson

Ledamot

Lars-Åke Viding

Jakt- och viltansvarig 070-3432821

Valberedning

Sven Johansson

Valberedning, sammankall. 070-5501986

Bertil Svensson

Valberedning, ledamot 070-3171884

Tege Paulsson

Valberedning, ledamot 070-5738667