Gökhem-Marka

Göte Larsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0703771459

Henrik Wahlström

Vice ordförande, Ledamot 0702902278

Sven-Erik Johansson

Sekreterare, Ledamot 0738822709

Mikael Ljunggren

Kassör, Ledamot 0730332213

Lars-Gunnar Skogh

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706226041

Valberedning

Sven Norrlander

Valberedning, sammankall. 0705257772

Kenneth Gustavsson

Valberedning, ledamot 0702530078