Gökhem-Marka

Göte Larsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-377 14 59

Henrik Wahlström

Vice ordförande, Ledamot 070-2902278

Sven-Erik Johansson

Sekreterare, Ledamot 0738822709

Mikael Ljunggren

Kassör, Ledamot 0730-332213

Lars-Gunnar Skogh

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6226041

Valberedning

Sven Norrlander

Valberedning, sammankall. 070-5257772

Kenneth Gustavsson

Valberedning, ledamot 070-2530078