Brismene-Börstig

Markus Brisbo

Ordförande, Ledamot 0708830228

Erik Blank

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0702528267

Magnus Ivarsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0706317955

Torbjörn Ivansson

Ledamot 0515-53032

Martin Blank

Jakt- och viltansvarig 0768121740

Valberedning

David Claesson

Valberedning, sammankall. 0735131706

Sven Broberg

Valberedning, ledamot 0705239553