Frökind

Mikael Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 073-9223298

Maria Lagerstrand

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0515-46026

Börje Pettersson

Sekreterare, Ledamot 070-3554754

Kent Lindström

Ledamot 070-8702273

Per-Henrik Hermansson

Ledamot 0515-33266

Anders Eckerlid

Jakt- och viltansvarig 073-6211315

Stefan Lennartsson

Flyghavreansvarig 070-5615921

Valberedning

Mattias Bertilsson

Valberedning, sammankall. 070-5467320

Erika Klasson

Valberedning, ledamot 070-3184094

Claes Arnesson

Valberedning, ledamot 070-2830533