Vartoftabygdens

Alexander Källeskog

Ordförande, Ledamot 073-4411627

Anders Wallin

Vice ordförande, Ledamot 070-8370214

Daniel Skog

Sekreterare, Ledamot 0709-985575

Gustaf Högberg

Kassör, Ledamot 073-9135931

Johan Tegehall

Ledamot, Flyghavreansvarig 073-8115801

Elisabeth Andrae

Ledamot 0730-539165

Per Sandahl

Ledamot 0708-323123

Morgan Dahlgren

Ledamot, Medlemsansvarig 0708-743229

Kjell Strängby

Ledamot 070-6065013

Patrik Badh

Jakt- och viltansvarig 070-5816576

Sören Gustavsson

Flyghavreansvarig 073-6721986

Valberedning

Mats Lindholm

Valberedning, sammankall. 0708-355580

David Abrahamsson

Valberedning, ledamot 070-9990509

Gunnar Ericson

Valberedning, ledamot 070-5843153