Vartoftabygdens

Alexander Källeskog

Ordförande, Ledamot 0734411627

Anders Wallin

Vice ordförande, Ledamot 0708370214

Daniel Skog

Sekreterare, Ledamot 0709985575

Gustaf Högberg

Kassör, Ledamot 0739135931

Johan Tegehall

Ledamot, Flyghavreansvarig 0738115801

Elisabeth Andrae

Ledamot 0730539165

Per Sandahl

Ledamot 0708323123

Morgan Dahlgren

Ledamot, Medlemsansvarig 0708743229

Kjell Strängby

Ledamot 0706065013

Patrik Badh

Jakt- och viltansvarig 0705816576

Sören Gustavsson

Flyghavreansvarig 0736721986

Valberedning

Mats Lindholm

Valberedning, sammankall. 0708355580

David Abrahamsson

Valberedning, ledamot 0709990509

Gunnar Ericson

Valberedning, ledamot 0705843153