Norra Redväg

Andreas Martinsson

Ordförande, Sekreterare, Ledamot 070-6411209

Rebecca Moensjö

Kassör, Ledamot 073-5004874

Joel Moensjö

Ledamot

Jonathan Ståtenhag

Ledamot 070-3890353

Morgan Eriksson

Ledamot 070-6457133

Tomas Jacobsson

Jakt- och viltansvarig 070-3628838

Urban Ståtenhag

Flyghavreansvarig 070-2991626

Valberedning

Urban Ståtenhag

Valberedning, sammankall. 070-2991626

Ann-Britt Nordheim

Valberedning, ledamot 0515-50044

Kent Ingvarsson

Valberedning, ledamot 070-5654034