Norra Redväg

Rebecca Moensjö

Ordförande, Ledamot 0735004874

Jonathan Ståtenhag

Vice ordförande, Ledamot 0703890353

Andreas Martinsson

Sekreterare, Ledamot 0706411209

Tommy Larsson

Kassör, Ledamot 0705390082

Morgan Eriksson

Ledamot 0706457133

Tomas Jacobsson

Jakt- och viltansvarig 0703628838

Urban Ståtenhag

Flyghavreansvarig 0702991626

Valberedning

Urban Ståtenhag

Valberedning, sammankall. 0702991626

Ann-Britt Nordheim

Valberedning, ledamot 0515-50044