Borgunda

Margareta Karlsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0725-256643

Anders Engström

Vice ordförande, Ledamot 070-6526641

Birgit Alsterlund

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0500-451345

Lars-Erik Pettersson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0709-428410

Anders Larsson

Ledamot 070-8979125

Johan Fällström

Ledamot 070-6765535

Valberedning

Lars Karlsson

Valberedning, sammankall. 070-6883203

Stig Åkegård

Valberedning, ledamot 073-5449369