Norra Ås

Madelene Mjälgård

Ordförande, Ledamot 073-8048897

Mikael Wilhelmsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3651075

Magnus Gradén

Sekreterare, Ledamot 0703165176

Marcus Jansson

Kassör, Ledamot 072-5472210

Claes Muregård

Ledamot, Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 070-6092027

Monika Brandt

Ledamot 070-3016533

Johan Mjälgård

Jakt- och viltansvarig 070-2099443

Ingemar Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0760-182001

Valberedning

Börje Eckerlid

Valberedning, sammankall. 0705-386074

Håkan Käck

Valberedning, ledamot 070-5311089