Norra Ås

Claes Muregård

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706092027

Mikael Wilhelmsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703651075

Magnus Gradén

Sekreterare, Ledamot 0703165176

Marcus Jansson

Kassör, Ledamot 0725472210

Daniel Dyplin

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705567828

Monika Brandt

Ledamot 0703016533

Johan Mjälgård

Jakt- och viltansvarig 0702099443

Ingemar Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0760182001

Valberedning

Håkan Käck

Valberedning, sammankall. 0705311089

Madelene Mjälgård

Valberedning, ledamot 0738048897