Lyrestad

Tomas Larsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0730-663777

Per Govertzon

Sekreterare, Ledamot 070-5813831

Anna Ringström

Kassör, Ledamot 072-4505080

Axel Nordin

Ledamot 0501-50637

Bengt-Olof Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8787137

Per-Anders Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0501-50261

Valberedning

Peter Nordin

Valberedning, sammankall. 070-5403610

Emil Nordlander

Valberedning, ledamot 0704824456