Lyrestad

Tomas Larsson

Ordförande, Ledamot 0730-663777

Bengt-Olof Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-8787137

Per Govertzon

Sekreterare, Ledamot 070-5813831

Anna Ringström

Kassör, Ledamot 072-4505080

Axel Nordin

Ledamot 0501-50637

Per-Anders Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0501-50261

Valberedning

Emil Nordlander

Valberedning, sammankall. 0704824456

Peter Nordin

Valberedning, ledamot 070-5403610