Lyrestad

Tomas Larsson

Ordförande, Ledamot 0730-663777

Axel Nordin

Ledamot 0501-50637

Per-Anders Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0501-50261

Bengt-Olof Karlsson

Flyghavreansvarig 070-8787137

Valberedning

Peter Nordin

Valberedning, ledamot 070-5403610