Gällstad-S Säm

Peter Tagesson

Ordförande, Ledamot 0703-442831

Johan Björkelund

Vice ordförande, Ledamot 070-2201693

Mats Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3265195

Oskar Tagesson

Ledamot 073-5644560

Gunnar Björkelund

Ledamot 0730-495952

Håkan Kjöllerström

Ledamot 0321-71457

Malte Johansson

Ledamot 070-6778836

Peter Nilsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5666107

Mikael Hulander

Jakt- och viltansvarig 070-2040365

Valberedning

Sven-Inge Hansson

Valberedning, sammankall. 070-6614313

Arne Johansson

Valberedning, ledamot 0321-72536

Hans Petersson

Valberedning, ledamot 070-7184979