Gällstad-S Säm

Peter Tagesson

Ordförande, Ledamot 0703442831

Johan Björkelund

Vice ordförande, Ledamot 0702201693

Mats Andersson

Sekreterare, Ledamot, Flyghavreansvarig 0703265195

Håkan Kjöllerström

Kassör, Ledamot 0704349613

Gunnar Björkelund

Ledamot 0730495952

Malte Johansson

Ledamot 0706778836

Oskar Tagesson

Ledamot 0735644560

Peter Nilsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705666107

Mikael Hulander

Jakt- och viltansvarig 0702040365

Valberedning

Sven-Inge Hansson

Valberedning, sammankall. 0706614313

Arne Johansson

Valberedning, ledamot 0321-72536

Hans Petersson

Valberedning, ledamot 0707184979