Ätradalen

Elisabeth Wedemalm

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 073-1424160

Roger Jogebrant

Vice ordförande, Ledamot 070-5133158

Josefina Johansson

Sekreterare, Ledamot 0722009324

Annika Karlsson

Kassör, Ledamot 070-3275447

Kristoffer Knall

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-3570160

Emanuel Häljestig

Ledamot

Josef Claesson

Jakt- och viltansvarig 0708-844630

Håkan Rylander

Jakt- och viltansvarig 070-8871789

Valberedning

Fredrik Pettersson

Valberedning, sammankall. 070-5931319

Christer Söderblom

Valberedning, ledamot 0705-916981