Moholm

Rune Torgin

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-5109526

Claes Sjöberg

Vice ordförande, Ledamot 070-3117516

Gunilla Persson

Sekreterare, Ledamot 0705212436

David Engelbrektsson

Kassör, Ledamot 0709908896

Fredrik Hallberg

Ledamot 0706400292

Carl Holgersson

Ledamot 0764114522

Rickard Kängström

Ledamot, Flyghavreansvarig 0735849867

Jan Lagerroth

Flyghavreansvarig 0705506220

Valberedning

Lars Holm

Valberedning, sammankall. 0707687619

Alfred Eklind

Valberedning, ledamot 0761880177