Moholm

Rune Torgin

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-5109526

Claes Sjöberg

Vice ordförande, Ledamot 070-3117516

Gunilla Persson

Sekreterare, Ledamot 070-5212436

David Engelbrektsson

Kassör, Ledamot 070-9908896

Fredrik Hallberg

Ledamot 070-6400292

Carl Holgersson

Ledamot 076-4114522

Rickard Kängström

Ledamot 073-5849867

Joacim Svantesson

Flyghavreansvarig 070-3047776

Jan Lagerroth

Flyghavreansvarig 070-5506220

Valberedning

Lars Holm

Valberedning, sammankall. 0707687619

Alfred Eklind

Valberedning, ledamot 076-1880177