Nittorp

Per Josefsson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703-174451

Donald Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-8963655

Sixten Karlsson

Sekreterare, Ledamot 070-5420754

Jan-Olof Vesterlund

Kassör, Ledamot 0705-773114

Kjell Nilsson

Ledamot 070-6481420

Rigmor Andersson

Ledamot 070-3074053

Uno Petersson

Ledamot 070-5635366

Valberedning

Uno Petersson

Valberedning, sammankall. 070-5635366

Jan Andersson

Valberedning, ledamot 070-5933760

Göran Josefsson

Valberedning, ledamot 070-3283174