Ljungsarp-Ölsremma

Morgan Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6600711

Donald Bertilsson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 070-3721398

Hans Persson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6069509

Mikael Svensson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-2964441

Linda Gustafsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0733-307951

Erik Bernhardsson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-6048842

Valberedning

Dan-Alvar Svenningsson

Valberedning, sammankall. 070-5693250

Henrik Gustafsson

Valberedning, ledamot 0734664022

Lennart Johansson

Valberedning, ledamot 070-5632630