Månstad

Fredrik Larsson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0733832137

Lennart Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0709940875

Dan Lundgren

Sekreterare, Ledamot 0702097192

Jörgen Johansson

Kassör, Ledamot 0706228348

Ola Bonander

Ledamot 0703153375

Jan Petersson

Ledamot 0708290940

Mats Jönsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0706574825

Linda Enkvist

Ledamot 0738002733

Valberedning

Håkan Claesson

Valberedning, sammankall. 0703076475

Mattias Offerlind

Valberedning, ledamot 0705163307

Rolf Bronald

Valberedning, ledamot 0703259887