Månstad

Fredrik Larsson

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0733-832137

Lennart Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-9940875

Dan Lundgren

Sekreterare, Ledamot 070-2097192

Jörgen Johansson

Kassör, Ledamot 0706-228348

Jan Petersson

Ledamot 070-8290940

Mats Jönsson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-6574825

Linda Enkvist

Ledamot 073-8002733

Valberedning

Håkan Claesson

Valberedning, sammankall. 070-3076475

Mattias Offerlind

Valberedning, ledamot 070-5163307

Rolf Bronald

Valberedning, ledamot 070-3259887