Sexdrega

Bertil Hagström

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6039801

Stefan Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-3104086

Inge Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-2914323

Barbro Johansson

Kassör, Ledamot 0706-729655

Magnus Måling

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-4666279

Valberedning

Göte Arvidsson

Valberedning, sammankall. 0703-207141

Gunnar Johansson

Valberedning, ledamot 070-6318063