Roasjö-Redslared

Claes Bertilsson

Ordförande, Ledamot 0703310548

Claes Bylin

Vice ordförande, Ledamot 0702893452

Henry Torstensson

Sekreterare, Ledamot 0738031428

Göran Andersson

Kassör, Ledamot 070-3673820

Kjell-Åke Larsson

Ledamot 0706439270

Björn Johansson

Ledamot 0730526109

Andreas Hagenbrant

Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0768121688

Anders Bertilsson

Jakt- och viltansvarig 0704601623

Valberedning

Anders Bertilsson

Valberedning, sammankall. 0704601623

Per Backlund

Valberedning, ledamot 0706487374