Töreboda

Christina Johansson

Ordförande, Ledamot 070-7567099

Anna Warolin

Vice ordförande, Ledamot 0768-167460

Britt-Marie Benjaminsson

Sekreterare, Ledamot 073-8379167

Håkan Persson

Kassör, Ledamot 0733-552881

Peter Andersson

Ledamot 0706-589311

Fredrik Gustafsson

Ledamot, Medlemsansvarig 070-3239333

Sune Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5775917

Nils-Åke Nilsson

Ledamot 0705-615255

Albin Gerhardsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730-324061

Valberedning

Jan Fors

Valberedning, sammankall. 070-9746542

Peter Granath

Valberedning, ledamot 070-5111244

Gunilla Björkman

Valberedning, ledamot 070-7991815