Töreboda

Christina Johansson

Ordförande, Ledamot 0707567099

Anna Warolin

Vice ordförande, Ledamot 0768167460

Britt-Marie Benjaminsson

Sekreterare, Ledamot 0738379167

Håkan Persson

Kassör, Ledamot 073-3552881

Peter Andersson

Ledamot 0706589311

Fredrik Gustafsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0703239333

Sune Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705775917

Nils-Åke Nilsson

Ledamot 0705615255

Albin Gerhardsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730324061

Valberedning

Gunilla Björkman

Valberedning, sammankall. 0707991815

Anna-Lena Colliander

Valberedning, ledamot 0731800314

Peter Granath

Valberedning, ledamot 0705111244