Örsås-Revesjö

Olof Sjöqvist

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706-270456

Peter Bengtsson

Vice ordförande, Ledamot 0325-620126

Harald Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-3745124

Göran Norén

Kassör, Ledamot 070-3381443

Thomas Karlsson

Ledamot 0705-510827

Sven Mårtensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-6670153

Johan Sjöqvist

Flyghavreansvarig 0705-343739

Valberedning

Ingegerd Sjöqvist

Valberedning, sammankall. 070-6336038

Conny Axell

Valberedning, ledamot 0325-628161