Hillared-Dannike

Anders Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0703281359

Tommy Williamson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705282056

Michaela Williamson

Sekreterare, Ledamot 0706890810

Göran Svensson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0708288673

Ulf Johansson

Ledamot 0732102562

Alexander Andersson

Ledamot 0733895018

Valberedning

Folke Röllgårdh

Valberedning, sammankall. 0705338427

Lars Brundin

Valberedning, ledamot 0703248335

Ingeman Johansson

Valberedning, ledamot 0706181035