Kinnaorten

Magnus Nilsson

Ordförande, Ledamot 070-6879993

Lennart Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0706936287

Maria Nydén

Sekreterare, Ledamot 070-3655892

Birgitta Eliason

Kassör, Ledamot 0736640303

Hans Persengård

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708381686

Tom Solberg

Ledamot 070-5513351

Britt Axelsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0320-41124

Valberedning

Sven Nilsson

Valberedning, sammankall. 0705121538

Stellan Helgesson

Valberedning, ledamot 0320-31606

Lars-Gunnar Roos

Valberedning, ledamot 0705403204