Kinnaorten

Magnus Nilsson

Ordförande, Ledamot 0706-879993

Lennart Olsson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 070-6936287

Gun Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-2227649

Birgitta Eliason

Kassör, Ledamot 0320-15282

Tom Solberg

Ledamot 070-5513351

Hans Persengård

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-381686

Britt Axelsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0320-41124

Valberedning

Sven Nilsson

Valberedning, sammankall. 0705-121538

Stellan Helgesson

Valberedning, ledamot 0320-31606

Lars-Gunnar Roos

Valberedning, ledamot 070-5403204