Sätila

Sven Henriksson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706720279

Ulla Niklasson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0760488776

Britt Andrén

Kassör, Ledamot 0706242892

Roland Ifvarsson

Ledamot 0709423181

Göran Larsson

Ledamot 0731815310

Valberedning

Erik Carlsson

Valberedning, sammankall. 0702797106

Tobias Henriksson

Valberedning, ledamot 0703463659