Sätila

Sven Henriksson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706-720279

Ulla Niklasson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 076-0488776

Britt Andrén

Kassör, Ledamot 070-6242892

Roland Ifvarsson

Ledamot 070-9423181

Göran Larsson

Ledamot 073-1815310

Valberedning

Erik Carlsson

Valberedning, sammankall. 0702-797106

Tobias Henriksson

Valberedning, ledamot 070-3463659