Ungdomen Sjuhärad

Hanna Johansson

Ordförande, Ledamot 073-8065225

Oskar Andersson

Vice ordförande, Ledamot 0730883044

Emma-Klara Arnell

Ledamot 0730-571035

Hanna Fredholm

Ledamot 0761313885

Marcus Pettersson

Ledamot 0730-743114

Josefina Johansson

Ledamot 0722009324

Valberedning

Linus Nilsson

Valberedning, sammankall. 0730-582909

Elin Pettersson

Valberedning, ledamot 076-3272409

Amanda Zetterberg

Valberedning, ledamot 070-6062675