Ungdomen Sjuhärad

Malin Larsson

Ordförande, Ledamot 073-0494955

Niklas Åsbogård

Vice ordförande, Ledamot 073-3499479

Ludvig Muregård

Ledamot 070-3900564

August Sandberg

Ledamot 0706274459

Samuel Skansebo

Ledamot 0727028083

Valberedning

Filip Nilsson

Valberedning, sammankall.

Jesper Englund

Valberedning, ledamot 0706276466

Oskar Tagesson

Valberedning, ledamot 0735644560