Ungdomen Skaraborg

Henrik Andersson

Ordförande, Ledamot 070-2890250

Adam Gruvæus

Vice ordförande, Ledamot 073-3569393

Bertil Sigurd

Ledamot 0738450465

Valberedning

Niklas Eriksson

Valberedning, sammankall. 0730932007

Sebastian Dessau

Valberedning, ledamot 0702025872

Erik Bertilsson

Valberedning, ledamot 0730447221

Viktor Magnusson

Valberedning, ledamot 0703905146