Ungdomen Väst

Valberedning

Emil Hjalmarsson

Valberedning, sammankall. 073-9691103

Magnus Karlsson

Valberedning, ledamot 070-1418039

Lars Svensson

Valberedning, ledamot 0700-389219