LRF Ungdomen är nätverket för dig som är ung på landet. Är du under 36 år och medlem i LRF är du också medlem i LRF Ungdomen.

Vad erbjuder LRF Ungdomen?

  • Ett stort nätverk!
    - träffa andra i länet och landet som gillar samma saker som du.
  • Utbildningar, studiebesök och nöjesaktiviteter.
  • Påverkansmöjligheter i frågor som är viktiga för dig.
  • Tillgång till information

Håll koll på vad som händer med Facebook

Det är på Facebook styrelsen lägger ut inbjudningar, bilder, nyheter, sammandrag från våra aktiviteter och annat intressant. Gilla oss på Facebook så får du koll på vad som händer i din närhet.

Är det många LRF Ungdomar i min region?

LRF Ungdomen Skaraborg har drygt 1 000 medlemmar. I styrelsen sitter åtta ledamöter och valberedningen består av fyra ledamöter. I Västra Götaland finns totalt runt 2 750 medlemmar som är under 36 år.

LRF Ungdomen agerar rikstäckande

LRF Ungdomen har en riksstyrelse som arbetar och bevakar viktiga frågor som rör unga LRF-medlemmar. I mars månad håller LRF Ungdomen sin årliga riksstämma. I länen väljs fullmäktige under höstens årsmöten, som sedan medverkar på riksstämman. De regionala ungdomsförbunden kan genom motioner driva frågor på riksstämman.

Johan Larm
Ordförande LRF Ungdomen Skaraborg, 070- 632 97 88  eller johanlarm28@hotmail.com

Kontaktuppgifter

Styrese och valberedning LRF Ungdomen Skaraborg >>