Söderberg & Partners är ny leverantör av vårt system för reseräkningar från förtroendevalda. Systemet Payroll där du har en egen inloggning för att begära ersättning ersätter från och med nu  tidigare reseräkningsblanketter.

Läs mer i bifogad instruktion, Instruktioner för rapportering i Payroll >>.
Har du inte fått ett eget lösenord till din inloggning på Payroll kan du beställa ett på inloggningssidan https://payroll.soderbergpartners.se/

Ersättning för diverse utlägg begärs i samma system men originalkvitton skickas som tidigare till: LRF Västra Sverige, Fredberger, Box 114, 532 22 SKARA

Sammanträdesreseräkningar från gemensamma möten kan som tidigare skickas på papper till Sissi, men använd gärna Payroll i första hand.

 

Frågor från förtroendevalda i LRF Västra Götaland och LRF Värmland kan ställas till Sissi Fredberger, LRF Västra Sverige, 0511-34 22 45, sigrid.fredberger@lrf.se