Nya nätverks uppdrag är att sammanföra företagare som har behov av arbetskraft med jobbförmedlare i så kallade nätverksmöten. I nästa led, som Arbetsförmedlingen eller arbetsförmedlande myndigheter ansvarar för, matchas företagare och arbetstagare.

För arbetstagarna innebär Nya nätverk en chans att snabbt komma in på arbetsmarknaden. För företagarna är det en chans att medverka till fler arbetstillfällen, en ökad mångfald och samtidigt få hjälp att expandera och utveckla sin verksamhet.

Under hösten 2021 fokuserar projektet på fem branscher:

  • mjölk
  • nöt
  • gris
  • trädgård
  • ägg

Nya nätverk startade hösten 2018. Projekttiden sträcker sig till och med 2021. Fram till juni 2021 drevs projektet med medel från Tillväxtverket. Den fortsatta driften finansieras av Arbetsförmedlingen.

Nya nätverk är en fortsättning och fördjupning av tidigare satsningar som LRF gjort, då under namnet ”Landet runt”.

Läs mer om Nya nätverk i vår digitala broschyr

Läs om vad Nya nätverk har åstadkommit i vår lägesrapport (uppdaterad för hösten 2021)

Se alla filmer om Nya Nätverk

Kontakt: Filippa Dietmann, 070-662 90 26, filippa.dietmann@lrf.se 

Vitkålsbonden Robert driver Lönsås Grönt AB. Robert delar sina erfarenheter av att rekrytera nyanlända. I filmen samtalar han med företagarcoachen Catarina från Nya nätverk som har coachat och handlett Robert.

Tomatodlaren Annicka och företagarcoachen Catarina pratar om en aspekt av rekrytering som kan kännas jobbig, nämligen vad som händer när det inte funkar och då man är tvungen att avsluta en anställning.

Porträtt av mjölkbonden Erik som driver Aspby Gård utanför Kramfors där han har nio anställda, varav tre från Eritrea. I filmen följer vi en av eritreanerna, Kefle, vars bakgrund och mål vi får ta del av.

Porträtt av mjölkbonden Michael som driver familjegården Lövänget Lantbruk i Dalarna. I filmen delar Michael sina erfarenheter av att rekrytera nyanlända och hur samarbetet funkar med de tre utrikesfödda killarna som jobbar på gården.

Porträtt av Marie som driver Olerums lantgård i Östergötland. I filmen berättar Marie om hur det gick till när Grmawi kom till gården och hur samarbetet dem emellan har utvecklats.