Nya nätverks uppdrag var att sammanföra företagare med behov av arbetskraft med jobbförmedlare och utbildare i så kallade nätverksmöten. Genom åren genomfördes 461 möten i 260 kommuner. Uppdraget var även att stärka företagare i deras roller som arbetsledare och följa dem genom rekryteringsprocesserna. Matchningen mellan företagare och arbetstagare ansvarade arbetsförmedlande myndigheter för.

För företagarna innebar Nya nätverk en chans att medverka till fler arbetstillfällen, ökad mångfald och samtidigt att få hjälp att expandera och utveckla sina verksamheter. För arbetstagarna var det en chans att snabbt komma in på arbetsmarknaden, få erfarenhet och lära sig svenska.

Integrations- och arbetskraftsprojektet Nya nätverk avslutades i december 2021 men efterlämnar här kontaktvägar och tips.

Rekryteringskontakter i Nya nätverks frånvaro

Gör följande om du som företagare går i tankarna att anställa eller ta emot en praktikant för att få din verksamhet att växa eller för att du vill hjälpa till att bidra till integrationen i samhället:

Kontakta ditt regionala LRF-kontor. De kan lotsa dig vidare till viktiga kontakter i rekryteringsfrågor såsom myndigheter och andra företagare som har anställt under de senaste åren. Du hittar våra regioner här.

Ta kontakt med din kommungruppsordförande. Din kommungrupp kan ha samarbetat med Nya nätverk.

Kontakta arbetsmarknadsenheten i din kommun för att undersöka möjligheten att ta emot en praktikant på gården. Tjänstepersonerna i din kommun kan ha arbetat med Nya nätverk de senaste åren och då ha kunskap om det gröna näringslivet. Lista till kommunerna hittar du här

Skapa ett arbetsgivarkontoArbetförmedlingen

Kontakta din lokala arbetsförmedling. Det kan dock vara svårt att få personlig kontakt då Arbetsförmedlingen digitaliserar sina tjänster.

Kontakta lantbruksgymnasier och andra utbildare (exempelvis Gröna kluster, folkhögskolor) i din närhet för att undersöka möjligheten att bli praktikvärd till en elev under hens utbildning. Genom att ta emot en djurskötar- eller trädgårdselev på din gård kan du förvissa dig om att praktikanten skaffar sig den kompetens som behövs på din gård och om ni passar ihop.

Samarbeta med dina grannar och kontakter kring arbetskraftsfrågan.

Fråga dina grannar om och hur de fått hjälp med sina rekryteringar. Om de varit del av Nya nätverks arbete har de kontakter och vägar hur man kan göra.

Här finns en projektdokumentation av Nya nätverk – bakgrund, uppdrag, arbetssätt, arv (pdf). Se även nedan för motsvarande film.

Den här filmen sammanfattar integrations- och arbetskraftsprojektet Nya nätverk som drevs av LRF under åren 2018–2021. Filmen beskriver projektets bakgrund, uppdrag, arbetssätt och arv.

Vitkålsbonden Robert driver Lönsås Grönt AB. Robert delar sina erfarenheter av att rekrytera nyanlända. I filmen samtalar han med företagarcoachen Catarina från Nya nätverk som har coachat och handlett Robert.

Tomatodlaren Annicka och företagarcoachen Catarina pratar om en aspekt av rekrytering som kan kännas jobbig, nämligen vad som händer när det inte funkar och då man är tvungen att avsluta en anställning.

Porträtt av mjölkbonden Erik som driver Aspby Gård utanför Kramfors där han har nio anställda, varav tre från Eritrea. I filmen följer vi en av eritreanerna, Kefle, vars bakgrund och mål vi får ta del av.

Porträtt av mjölkbonden Michael som driver familjegården Lövänget Lantbruk i Dalarna. I filmen delar Michael sina erfarenheter av att rekrytera nyanlända och hur samarbetet funkar med de tre utrikesfödda killarna som jobbar på gården.

Porträtt av Marie som driver Olerums lantgård i Östergötland. I filmen berättar Marie om hur det gick till när Grmawi kom till gården och hur samarbetet dem emellan har utvecklats.