145 aktiviteter av LRF:s kommungrupper i hela landet!

När kraftsamlingsveckan v47 2021 har sammanfattats kan det konstateras att LRF:s kommungrupper totalt har genomförts 145 aktiviteter. Ett otroligt engagemang! Och en mängd av intressanta möten, givande samtal och viktiga träffar har skett över hela landet!Aktiviteter har genomförts av kommungrupper i samtliga LRF regioner. Några exempel är:

Enskilda vägar, vatten och översiktsplan diskuterades med kommunpolitiker i Arvika!

 - Vi pratade en del om vattendirektivet, då Arvika är en av de kommuner i Värmland som begärt överprövning. Med politikerna kunde vi lyfta bland annat detta med utrivning av dammar och vilka konsekvenser det kan få på lokalsamhället, sa Anders Lundmark, Arvika kommungrupp. (Läs mer i artikeln här!)

Svenskproducerad lunch till politikerna i Sorsele!

– Syftet med det här mötet var att förankra den lokala maten i den verksamhet som finns i vår kommun. Förskolan Liljan jobbar med hållbarhet som en röd tråd som genomsyrar hela verksamheten. De har ett hållbarhetstänk kring maten och matsvinnet men arbetar även med återbruk och sopsortering, berättade Carina Öjeryd, LRF Sorseles kommungrupp. (Läs mer i artikeln här!)

Studiebesök för politiker och tjänstepersoner i Karlshamn!

-En bra eftermiddag och jag upplevde att engagemanget från deltagarna var stort. Det gröna näringslivet är en viktig del i Karlshamns kommun. Våra företagare skapar en attraktiv och levande landsbygd, förser samhället med mat, nödvändiga råvaror från skogen och brukandet av mark samt betande djur ser till att hålla landskapet öppet, sa Maria Hjelm-Nilsson, ledamot LRF Karlshamn kommungrupp. (Läs mer i artikeln här!

Skogsfilmer från Borås!

-Vi har försökt att lyfta den privata skogsägaren och visa hur mycket nytta som görs med vår förvaltning av skog. I fyra korta filmklipp från våra egna skogar talar vi om det som är bra och hur mycket nytta det skapar att i frihet under ansvar få bruka vår egen skog, berättade Ruben Enochsson, ordförande Borås kommungrupp. (Läs mer och se filmerna här!)

120 fritisbarn bjöds på mjölk, bullar och traktorbesök i Gislaved!

- Tanken med vårt besök på fritids är att barnen ska få en rolig och lärorik upplevelse, samt bulle och mjölk. Vi har fått mycket trevlig respons från fritidspersonalen som berättar att barnen varit väldigt engagerade och uppskattat tävlingen och verkligen ville vinna, berättade Ida Rantonen, ordförande LRF Gislaveds kommungrupp. (Läs mer i artikeln här!

Kraften i landet 2021

På webben har vi samlat fler av de aktiviteter som genomförts under LRFs hållbarhetsvecka, vecka 47. Gå in och kika du också!

… och ännu mer!

Det genomföres också en del aktiviteter på regional nivå, på de flesta håll stöttade regionala representanter sina kommungrupper genom att vara delaktiga i deras aktiviteter.

Ett av målen för i år var också att implementera hållbarhetsambassadörerna i det gemensamma arbetet för vecka 47, och en del kommungrupper antog erbjudandet.

Även Riksförbundsstyrelsen genomförde flertalet aktiviteter, med höjdpunkten Palles debattartikel om ny landsbygdsminister​, och LRF Ungdomen satsade på engagemang via sociala medier, med flera inlägg under veckan.