36 lärarstudenter träffade lantbrukare och pratade matens ursprung och skogens betydelse

Under dagen fick lärarstudenterna träffa lantbrukare och prata om svensk lant- och skogsbruk, dess förutsättningar och varför viss produktion passar bättre i olika delar av länet. Dagen började med studiebesök på Wermlands Mejeri och hos Bröderna Larsson, Värmlands Nysäter.

I veckan hade vi 36 lärarstudenter F-3 som går tredje året på Karlstads Universitetet inbjudna till en dag om Svenskt Lantbruk i Värmlands Nysäter. Detta för att ge eleverna en ökad insikt om matens ursprung, var den produceras och om skogens betydelse för klimatet. Vi pratade om Bonden i skolan och att vi i LRF alltid finns nära om hjälp behövs.


Studiebesök på Wermlands Mejeriet. Foto: Monica Thörner.

Dagen började med studiebesök, kaffe och fralla på Wermlands Mejeri och hos Br. Larsson. Efter lunch delade vi upp i mindre grupper och hade då bjudit in dessa värmländska lantbrukare vid namn Johan Rydberg, Väse, gris och växtodling, Daniel Andersson, Charlottenberg, diko och skogsbruk och Göte Jakobsson tillsammans med Jan Ove Larsson, Värmlands Nysäter mjölk och växtodling som sedan satt tillsammans med studenterna och pratade , diskuterade högt och lågt om svensk lant- och skogsbruk, förutsättningar, lönsamhet, olikheter i produktion ex varför passar vissa bygder bättre för mjölkar och andra för köttdjur, varför maten har blivit dyrare. Varför produktionen och förutsättningarna ser olika ut beroende på vilket land du bor i.

Sammanfattningsvis var det en mycket bra dag och vi vill tacka alla som var med och medverkade till det. 


Studiebesök hos Bröderna Larsson. Foto: Monica Thörner.

Wermlands Mejerier och våra gårdar >>

Hälsningar
Monica Thörner, LRF Värmland
Jonna Didriksson, LRF Värmland ungdomen 
Jennie Dannegren, LRF regional folkrörelseutvecklare