7:e klassare gör gårdsbesök i dagarna 3

Elever lär sig om skog med Bonden i skolan på Berga

Under veckan så kunde 7:e klassare från Laholms kommuns högstadieskolor bland annat pröva på hur det är att köra skogsmaskin med simulator och väga kalvar.

LRFs kommungrupp i Laholm med Kerstin Nilsson i spetsen tar i dagarna tre emot 7:e klassare från Laholms kommuns högstadieskolor. Eleverna har fått väga kalvar, byta motorsågskedjor, testa köra skogsmaskiner med simulator och men också parat ihop rätt gröda med rätt förädlat livsmedel.

 

I morgon står LRFs kommungrupp, Växa, Munkagårdsgymnasiet, Segragymnasiet och Studieförbundet Vuxenutbildningen i Laholm redo att ta emot nya elever i Våxtorp.

Laholms kommungrupp