80-års jubileum, sammanslagning och framtidstro!

Nu är årsmötessäsongen inom LRF Jönköpings län avslutad för i år. Länets dryga 70 lokalavdelningar har träffats, umgåtts, årsmötesförhandlat och samtalat om frågor som berör. Vi har pratat med ett par av dessa avdelningar för att se hur deras årsmöte var.

Anebyorten, Vireda och Lommaryd blir Anebyorten LRF

De tre avdelningarna Anebyorten, Vireda och Lommaryd hade gemensamt årsmöte, där det också genomfördes en sammanslagning av de tre avdelningarna.  Det nya namnet blir Anebyorten. Till ordförande för den nya avdelningen valdes Andreas Källner. Lycka till med uppdraget!

andreas.jpg

Byarum-Bondstorp LRF

Den 18 november var det Byarum-Bondstorps tur att ha sitt årsmöte. Då passade avdelningen också på att fira att de fyllt 80 år! Grattis! Samtidigt summerades föregående år och planerades det för nästa.

Tidigare ordföranden Pelle Philip och Erling Flor medverkade med att berätta minnen och historier från förr. Det blev inga förändringar i styrelsen för kommande verksamhetsår, vilket bland annat innebar att Cecilia Jonsson valdes om till ordförande.

tårta.jpg

Mo LRF

Mo LRF höll sitt årsmöte i Unnaryd, där årsmötet gick på valberedningens förslag och flera nya ledamöter valdes in i styrelsen. Medelåldern i styrelsen sjönk med 8,5 år.

Några dagar efter årsmötet samlades den nya styrelsen för mat och prat, samt studiebesök på en av två räddningstjänster i avdelningen, Unnefors. Avstämning av årets aktiviteter bland annat Bosarpsdagen, där en summa från överskottet har skänkts till Sam-hjälps arbete i Ukraina.

- Med framtidstro och nya möjligheter tar vi oss an ett nytt år, hälsar ordförande Per-Eric Ericsson.

mo lrf.png