- Vi måste lyfta fram lantbruket på agendan

Karl-Gustaf Fransson är ordförande i LRF:s kommungrupp i Aneby, där de jobbar aktivt med att berätta för politiker och tjänstemän hur viktig kommunens landsbygdsområden är.

- Vi jobbar med att berätta för våra politiker och tjänstemän hur viktig kommunens landsbygdsområden är, om alla de nyttor vi bidrar med. Jag tror starkt på att vi måste lyfta fram oss själva, att det är viktigt att vi inte tappar naturbetesmark, att vi har en välfungerande infrastruktur m.m. Hur vi ska trygga personalförsörjningen i jordbruksföretagen framåt är en annan fråga, där det är positivt att det är stora ansökningar till naturbruksskolorna just nu, kan vi bara attrahera dem kvar i branschen finns det nog förutsättningar. En annan fråga som är aktuell hos oss, och där det finns en oro bland medlemmar om framtiden, är vargen.

Vilka aktiviteter har ni planerat framåt?

Årsmöte: Nu närmast är det vårt årsmöte den 31 januari, då vi bland annat gästas av Lennart Andersson från Rallingsås, som medverkar med en av sina naturfilmer. ”Djur som finns i småländska skogar”. Vi hälsar alla medlemmar välkomna! Anmälan för matens skull senast den 24/1.

Politikerträffar: Vi har ambitionen att få till möten med alla partier innan sommaren, där vi pratar om den gröna näringen i kommunen, och även lyfter fram alla våra olika landsbygdsföretag och de viktiga verksamheter som finns utanför Aneby centrum.

Bussresa med kommunfullmäktige: I september planerar vi för en bussresa med våra kommunfullmäktige. Då får politikerna bland annat besöka ett kött/ägg-företag, ett mjölkföretag och ett annat landsbygdsföretag som arbetar med värme och energi. Det ser vi fram emot!

Berätta något som hänt under 2022?

Vi var med Anebymässan i september där vi visade upp det gröna näringslivet. Vi var också värdar för en träff om ”Hur en djurskyddskontroll går till”, som arrangerades tillsammans med LRF regionalt och där länsstyrelsen var inbjuden. Vi har även inlett ett samarbete med jägareförbundet om vargfrågan, där vi har en dialog med kommunen om att få med frågan i översiktsplanen.