Alla ville träffa LRF!

JOAKIM KVARNSTRÖM, TV¬Å¬ÅKER\nLRF f≈ír fritt anv≈†nda bilderna utan tidsbegr≈†nsning f≈°r EGEN marknadsf≈°ring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline s≈†ttas ut d≈†r det ≈†r praktiskt och tekniskt m≈°jligt, enligt f≈°ljande, Foto: Trons\n

Det var full uppställning från samtliga tio partier i Halmstad kommun när LRFs kommungrupp bjöd in till diskussion inför valet.

- Vi är väldigt nöjda över att så många kom. Det finns ett stort intresse för vår bransch. Det ger förhoppning om ett gott samarbete och möjlighet att påverka även efter valet, säger Tommy Dahl, ordförande i kommungruppen.

Tre viktiga frågor diskuterades under kvällen.

 - skyddet av åkermarken samtidigt som äganderätten ska värnas
- hur man kan öka mängden närodlat i upphandlingen
- vad de olika partierna vill göra för att förbättra företagsklimatet

I den nyligen antagna översiktsplanen kommer 3 % av åkermarken i kommunen tas ur produktion. Här menade flera politiker att det kommer finnas möjligheter påverka omfattningen i samband med detaljplaner senare tas fram, till exempel genom att ”rätt åkermark” tas ur bruk.

Att mängden närodlat och svenskt behöver öka var alla överens om. Däremot rådde viss oenighet kring möjligheten att styra det fullt ut med dagens gällande lagstiftning.

Det fanns också en gemensam syn om att företagsklimatet behöver bli bättre, Halmstad ligger idag på plats 264 enligt Svenskt Näringslivs ranking.

- Vi tror att fler politiker och tjänstemän behöver komma ut och träffas oss företagare för att förstå vår vardag. Här finns en tydlig uppgift för oss i kommungruppen framåt säger Tommy.

Under kvällen berättade Jens Sandström och Andreas Måttgård, Slättåkra Närproducerat om sina verksamheter där de har som mål att producera mat som löser hållbarhetsfrågorna.

En mycket lyckad kväll och ett grymt bra arrangemang av Halmstad kommungrupp som sänder ett tack och på återseende till alla politiker.

Halmstads kommungrupp