Allt fler lantbrukare ställer om med stöd från Klimatklivet

Landskap, odlingslandskap

Med stöd från Klimatklivet kan jordbrukssektorn ställa om till en mer klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion. Åtgärderna beräknas minska utsläppen med 181 000 ton koldioxid per år.

Lantbrukare har tillsammans sökt ett rekord-stort belopp i stöd under 2022 – 2,3 miljarder kronor. Det är en kraftig ökning sedan 2021, då lantbrukare sökte 0,8 miljarder kronor i stöd.

Den vanligaste åtgärden inom jordbruket är att byta från fossila bränslen till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål eller värma upp stallar och växthus. Klimatklivet ser även ett stadigt ökande intresse för elektrifiering i lantbruket.

Allt fler lantbrukare får stöd för att byta från fossila till eldrivna alternativ för foderhantering, utgödsling, bevattning och strömaskiner. Lantbrukare har även fått stöd för att tillvarata gödsel för att producera biogas. Det bidrar till att minska metanutsläppen från gödsel samtidigt som biogasen kan användas till att producera el och värme, eller uppgraderas till fordonsgas som gör det möjligt för andra aktörer att använda förnybara bränslen i stället för fossila.

Tillsammans bedöms åtgärderna inom jordbruket minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 181 000 ton koldioxid per år.

Antalet ansökningar från lantbrukare har ökat varje år sedan Klimatklivet startade 2015.

Hittills är sammantaget 1 698 lantbrukare sökt stöd för att minska sina utsläpp och samtidigt investera i en ökad konkurrenskraft för den egna verksamheten och ökad försörjningstrygghet för Sverige.

Bara under Klimatklivets tredje ansökningsomgång för 2022 fick Naturvårdsverket in 247 ansökningar från lantbrukare.

Totalt under 2022 har de fått in 507 ansökningar – flest hittills.

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET