Äntligen – Ostfestival!

ost, ostfestivalen, blåmögel

Nu är det snart dags för den åttonde upplagan av Ostfestivalen, i Stockholm den 13-15 maj 2022. Festivalen, som är ett måste för ostälskare, arrangeras på uppdrag av LRF och i samarbete med Sveriges Gårdsmejerister, Arla, ICA och Från Sverige .

LRF Lokal mat och dryck vill med Ostfestivalen:

  • Stärka den svenska osten och visa på dess mångfald och kulturhistoria.
  • Framhålla den svenska ostens kvalitet och öka kunskapen och intresset för svensk ost.
  • Stärka kopplingen mellan svensk ost och svensk mjölkråvara.
  • Skapa dialog om mervärden kring svensk ost.
  • Synliggöra den innovationskraft som finns inom svensk mejerinäring – hos såväl de större mejeriföreningarna som hos de mindre gårds- och hantverksmejerierna.
  • Skapa en nationell mötesplats runt den svenska osten för både bransch och konsument.
  • Utveckla möjligheten för utställare och medverkande att knyta affärskontakter business-to-business.

LRF Lokal mat och dryck arbetar med de mindre livsmedelsförädlande företagens marknads- och näringspolitiska villkor. Sveriges gårdsmejerister är en av våra intressemedlemmar och utgör över hälften av Ostfestivalens drygt fyrtio utställare.