Arbetet kring momsfrågorna i hästverksamhet - aktuellt

Skatteverket publicerade i april 2021 ett ställningstagande; ”Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt, Särskilt om verksamheter med tävlingar inom trav- och galopp”. Då LRF Häst i samarbete med Svensk Travsport och Svensk Galopp har arbetat intensivt med frågan under lång tid vill vi här ge en uppdatering om läget och vilka aktiviteter som görs från branschens sida.


Här finns dokumentation samlad från t ex de utbildningstillfällen som har hållits och även schablontexter som kan fungera som stöd vid kontakter med SKV; Frågor om beskattningsbar person - tips för att bemöta Skatteverket - LRF

I dokumenten här till höger beskrivs bakgrund och processer om det just nu pågående arbetet mer i detalj. Där finns även information från ett branschseminarium som hölls i januari.

Innan ställningstagandet publicerades försökte branschen påverka SKV genom att beskriva hur trav- och galoppsporten fungerar och att den gränsdragning som SKV gjort inte är relevant. SKV publicerade ändå ställningstagandet och sedan dess har ett antal redan momsregistrerade verksamheter fått en stor mängd kontrollfrågor från SKV. Det gäller också de som vill nyregistrera sig.

Under början av april 2022 träffade vi Generaldirektör, Rättschef med flera på SKV. SKV har därefter utlovat en översyn av både handläggning och ställningstagande. Arbetsgruppen har under våren också informerat alla politiska partier om situationen och intresset har varit stort.

Vi fortsätter påverka i dessa frågor som är avgörande för hela vår hästnäring. Inom kort planeras också för flera informationstillfällen i ämnet.