Avsiktsförklaring LRF Lokal mat och dryck

Den lokala förädlingen av mat och dryck samt honung växer i antal företag, omsättning och sysselsättning. Intresset hos konsumenter för dessa produkter ökar och det finns goda chanser för branschen att kunna fortsätta sin tillväxtresa.

Det finns dock utmaningar i form av bland annat krångliga regelverk, omfattande myndighetskontakter, skatter, brist på statistik och svårt att ta del av offentlig upphandling. Det saknas också en aktör som kan företräda hela branschen i hela landet. En aktör som även kan samla branschen för att byta erfarenheter och jobba tillsammans framåt för att lösa de gemensamma utmaningarna.

LRF Lokal mat & dryck kommer arbeta för att nya och etablerade företag ska få bättre förutsättningar så att branschen kan växa ytterligare. Fokus kommer att vara på näringspolitiskt arbete och kommunikation men även insatser för ökad försäljning, branschsamordning och kompetensutveckling kommer att göras.

Vi vill med denna avsiktsförklaring visa att det är vår avsikt att aktivt medverka i och bidra till LRFs branschavdelning, LRF Lokal mat & dryck, som ska verka för att den svenska livsmedels- och dryckessektorn utvecklas till en tillväxtbransch i världsklass.

Stockholm, 26 mars 2019