Bred satsning för säkrare arbetsmiljö

Tunga djur och stora maskiner. Lantbruket är ett riskfyllt arbete med mycket tillbud och förslitningsskador. Näringen gör nu en omfattande satsning för att lyfta arbetsmiljöfrågan och sprida kunskap.

Idén med satsningen ”Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk” är född i Lantbrukets Arbetsmiljökommitté (LAMK) och har finansiering från landsbygdsprogrammet.

LRF är projektägare i satsningen som genomförs i samarbeten med en rad organisationer genom Lantbrukets Arbetsmiljökommitté.

– Det här projektet blir som ett kitt för att exponera det material och den kunskap vi har i näringen. Att vi gör det tillsammans med Gröna arbetsgivare innebär att vi får med ett arbetsgivarperspektiv som kompletterar vårt, som är mer fokuserat på företagande, säger Håkan Johansson som är LRFs koordinator för projektet.