Checklistor och annat stöd för dig som entreprenör

Att lägga bra anbud är viktigt för att få lönsamhet i sitt entreprenadföretag. LRF Entreprenads medlemsorganisationer har väldigt olika upplägg när det gäller hur man stöttar medlemsföretagens egen affärsverksamhet.

LRF Entreprenad jobbar just nu med att ta fram ett material som ska kunna användas för att förenkla arbetet med att vara med vid offentliga upphandlingar och även att lägga anbud oavsett om det gäller offentlig eller privat upphandling. 

Vid offentliga upphandlingar är det viktigt att planera sitt anbudsarbete väl vilket kräver att man avsätter den tid som behövs. -Egentligen handlar det bara om att kunna läsa anbudsförfrågan och svara på de frågor som ställs. Men den entreprenör som tror att hen kan arbeta hela dagen och sedan sätta sig sista kvällen, trött och stressad, och kasta in ett anbud löper stor risk att misslyckas berättar Henrik Fagerlund, Maskinring Öst. Det är Henrik som, tillsammans med Daniel Norling på Farmartjänst Katrineholm, hjälper LRF Entreprenad att skapa materialet.

-Det viktigaste är förstås att man förstår vad man lämnar anbud på, och då menar jag inte bara själva utförandet av uppdraget utan även administrationen runt uppdraget. Ibland kräver till exempel offentliga beställare att man ska arbeta i deras system för rapportering av utförda uppdrag och det kan ta extra tid som man naturligtvis också måste se till att få betalt för. Läs anbudsunderlagen både en och två gånger så att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i efterhand! påpekar Daniel Norling.

Som planen är upplagd just nu är det tänkt två olika huvudspår för arbetet.

* Stöd för enskilda entreprenörer i hur man kan jobba för att förbättra förutsättningarna både inför en upphandling men också mer generellt och långsiktigt och även för organisationer, t.ex. LRF Entreprenad eller medlemsorganisationerna hur de kan jobba med påverkansarbete långsiktigt.

* Direkt upphandlingsstöd i form av checklista, vägledning och utbildningsmaterial riktat till dig som entreprenör

Så snart jobbet är klart, förhoppningsvis under hösten, kommer det att marknadsföras och tillhandahållas medlemmar i LRF eller LRF entreprenads medlemsorganisationer.