Dags att söka pengar ur Klimatklivet

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du nu välkommen att söka stöd från Klimatklivet, under ansökningsperioden 23 augusti - 8 september.

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser för alla som vill satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Lantbruk hör till de branscher som är prioriterade. Nu är den tredje och sista ansökningsperioden för Klimatklivet öppen – och totalt finns 2,7 miljarder i potten för 2022. 

Vad kan du söka stöd för? 

Klimatklivet har hittills beviljat stöd om totalt 990 miljoner kronor till 619 lantbrukare som investerar i minskade utsläpp och ökad konkurrenskraft. Du kan exempelvis söka för eldrivna fordon, bevattningsanläggningar, gödsel till biogas, uppgraderingsanläggningar och elproduktion, energieffektivisering, uppvärmning genom förnyelsebart bränsle, eldriven gödselpump, foderhall med elblandare, strömaskin, spannmålstorkar med förnyelsebart bränsle, och så vidare.  

Vad ska ingå i ansökan? 

Klimatklivet ger stöd till de åtgärder som har störst klimatnytta per investeringskrona. Det är därför viktigt att du vet hur mycket åtgärden beräknas kosta och att du har en utsläppsberäkning. I din ansökan behöver du därför tydligt beskriva den åtgärd du vill genomföra och vad du har för lösning idag. På Naturvårdsverkets hemsida finns all information som behövs inför ansökan, till exempel hur du gör en utsläppsberäkning och en lönsamhetskalkyl.  

Ansökan lämnas in via Länsstyrelsernas e-tjänst under ansökningsperioden. Om du undrar något kring ansökan, fråga gärna din länsstyrelse. 

Förenklad mall för hjälp vid ansökan 

Här hittar du en förenklad ansökningsmall till dig som är skogs- eller lantbrukare.
(OBS! Detta är inget ansökningsformulär, utan enbart en mall som du kan använda för att förbereda dina svar till ansökan.)

När kan du söka?  

Den tredje och sista ansökningsperioden för Klimatklivet pågår mellan 23 augusti och 8 september 2022. 

Mer information 

För mer information, kontakta Elin Lindström, elin.lindstrom@naturvardsverket.se, 010-698 10 25. eller Karin Hermansson, karin.hermansson@naturvardsverket.se, 010-698 11 73.
På LRF är Michelle Elger Ekman expert michelle.elger-ekman@lrf.se, 076-511 28 56. 

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverket här.