Dags för kommunerna att preppa

Nu är det dags att gå från ord till handling! Många har fått upp ögonen för beredskapsfrågan och det finns tre punkter som kommunföreträdare kan göra som ger bättre förutsättningar för de gröna näringarna. Det skriver Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, i en debattartikel som publicerades i Västerbottens-Kuriren under vecka 47.

Jord- och skogsbruk är en stabil del av företagandet i länets kommuner, verksamheter som inte flyttar sin produktion någon annanstans. Tillväxt i jordbruksföretag ger nästan dubbelt så många jobb som i övriga näringslivet. En miljon kronor i ökad omsättning i ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Motsvarande siffra för genomsnittsföretag i Sverige är 1,42 nya jobb.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten.

Allt som behövs för ett tryggt Sverige
Det gröna näringslivet i länets kommuner består av en mängd entreprenörer som producerar mat, energi och förnybart material, allt det som behövs för ett hållbart samhälle och ett tryggt Sverige med god beredskap i kris. En ökad produktion av livsmedel, energi, varor och tjänster från de gröna näringarna i våra kommuner skapar bättre försörjningstrygghet och gör oss mindre beroende av omvärlden i händelse av kris. Det ger också invånarna trygga och säkra livsmedel och minskar behovet av import.

Samtliga företagare i jordbruket har någon gång kontakt med kommunen. Det handlar om olika tillstånd, tillsyn och bygglov samt planeringen av mark för att nämna några. Genom en god dialog kan kommunens politiker och tjänstemän skapa ett företagsklimat som ger tillväxt i företagen och i sin kommun.

Nu är det dags att gå från ord till handling
Många har fått upp ögonen för beredskapsfrågan och det finns tre punkter som kommunföreträdare kan göra som ger bättre förutsättningar för företagare inom de gröna näringarna:

  • Det ska vara lätt att göra rätt. Med det menar vi att all myndighetsutövning ska grundas på en god dialog med tillit och förståelse för företagarens villkor. Ett flertal regler och tillämpningar av regler kan förenklas för att ytterligare öka möjligheterna för företagen att utvecklas.

  • Bygg inte bort åkermarken. Planera för byggande, infrastruktur och friluftsliv i samverkan med markägarna och ha som mål att gynna produktion av mat och förnybar råvara från skogen.

  • Upphandlingen - en del i kommunens krisberedskap. Det är dags för kommunerna att ”preppa”. Vill kommunen att det ska finnas varor och tjänster när det är kris så måste efterfrågan finnas även i goda tider. Se till att varor och tjänster upphandlas på lokal och regional nivå och ställ då kravet att allt ska vara producerat i enlighet med svensk lagstiftning.

LRFs kommungrupper finns som en stark och viktig resurs när kommunen vill prata hållbar utveckling på riktigt. Så välkommen ut på en gård för att se vilken effekt olika beslut får i verkligheten!