Dags för nomineringar till Årets Nötköttsföretagare 2023!

Vem får äpplet? Foto: Oscar Abrahamsson

För att uppmärksamma utvecklings- och affärsmöjligheterna i nötköttsproduktionen ber vi er återigen om hjälp med att utse ”Årets Nötköttsföretagare” i er region tillsammans med den lokala Köttklubben. Ta gärna hjälp av Gård & Djurhälsan, Växa eller Hushållningssällskapet alternativt inköpsansvarig på slakteri för att hitta vinnaren!

Vi vill att priset ska:

 • bidra till utvecklingen av svensk nötköttsproduktion samt
 • förstärka positiv uppmärksamhet om svensk nötköttsproduktion

Årets utmaning

Många nötköttsuppfödare i Sverige jobbar intensivt med att förbättra och optimera sin produktion med till exempel ökad daglig tillväxt, resursoptimering och minskade förluster i form av exempelvis foderförluster, vilket resulterar i förbättrad lönsamhet som leder till utveckling.

Samtidigt efterfrågar flera av de största svenska aktörerna inom dagligvaruhandeln större tillgång till svenskt nötkött året runt. Med detta som bakgrund kommer kriterier för att välja ut Årets nötköttsproducent i Sverige 2023  att fokusera på förbättringsarbetet som pågår för att ta till vara djurens potential i den svenska nötköttsproduktionen.

Tema

Vi vill uppmärksamma de uppfödare som har gjort insatser för att ta till vara sina nötdjurs potential i syfte att öka nötköttsproduktion på ett resurseffektivt sätt, det kan handla om:

 • Uppfödning av korsningsdjur (mjölkras x köttras) och (lätt köttras x tung köttras)
 • Utvecklat samarbete mellan säljare och köpare av livkalv genom förtydligande av ”specifikationen” 
  på den insatta kalven, rätt kalv till rätt produktion
 • Tydlig och införd avelsstrategi som leder till exempelvis högre tillväxt, förbättrad foderomvandling 
  och fler överlevande kalvar i dikobesättningen
 • Resurseffektiv användning av besättningens djur efter gårdens förutsättningar

Kriterier 

Kriterierna för att få utmärkelsen är:

 • Att företaget har gjort förändringar som tar hand om potentialen i djuren för ökad köttproduktion
 • Att företaget kan påvisa att förbättringen har gett resultat genom presentation av relevanta 
  nyckeltal före och efter förändringen
 • Att företaget aktivt jobbar med ständiga förbättringar gällande optimering och resursanvändning
 • Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt eller regionalt samt 
  har en uppvisningsbar gård

Uppmärksamhet

Utdelandet av utmärkelsen är ett utmärkt tillfälle att få med sig lokal media och kunna förmedla information om god djurhållning och svensk livsmedelsproduktion. Utnyttja gärna det!

Bland de olika länens nominerade producenter utses i vanlig ordning ”Årets Nötköttsföretagare” för hela Sverige som belönas under banketten på Köttriksdagen vilken i år hålls den 23-24 november i Malmö.

Så kan du nominera

 • Nominera senast 16 juni
 • Det finns inget krav från juryn att de nominerade ska vara medlemmar i LRF eller Sveriges Nötköttsproducenter.
 • Vi ser gärna att nomineringen görs i samverkan med länets köttklubb (distriktsförening inom SNP) och andra berörda aktörer i trakten. Namn och adresser till styrelserna för köttklubbarna finns på SNP:s hemsida: notkottsproducenter.se
 • Pris/utmärkelse kan ni själva bestämma
 • LRF Kött stöder varje länsvinnare med 1 000 kr i resebidrag till Köttriksdagen.
 • Tänk på att fylla i nomineringsblanketten noggrant det större möjligheter till finalplats vid nomineringen av Årets Nötköttsföretag för hela Sverige
 • Skicka in blanketten via mejl till Carina Johansson, verksamhetsledare Sveriges Nötköttsproducenter (SNP): kansli@notkottsproducenter.se 

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta oss!

Carina Johansson
kansli@notkottsproducenter.se
070-300 48 55

Fredrik Sundblad, LRF Kött
fredrik.sundblad@lrf.se 
010-184 25 56