Detta händer just nu i momsfrågan

häst

Artikel i Skattenytt beskriver nuläget.


I augusti kallade Riksdagens Skatteutskott branschen och Skatteverket till dialogmöte. Branschen representerades av LRF Häst, Svensk Travsport och Svensk Galopp tillsammans med skattejurister och hästföretagare. Skatteverket representerades av den högsta ledningen. Det var ett mycket bra möte som gav utrymme för god dialog kring en av våra i särklass viktigaste frågor för hästföretagare just nu, momsfrågorna i hästverksamhet. Det blir ett uppföljande möte med Generaldirektören för Skatteverket i slutet av oktober.

I skrivande stund har vi också en direkt och konstruktiv dialog med Skatteverket, framförallt om hur vi så skyndsamt som möjligt ska kunna få klarhet i momsfrågan för hästföretagare med tävlingsverksamhet.  Från vårt håll fortsätter vi också att lyfta exempel på den orimliga hanteringen som många hästföretagare utsätts för av Skatteverkets handläggare och vilken stress och oro det skapar.

Våra skattejurister Jan Kleerup och Urban Rydin har nyligen publicerat en artikel i Skattenytt, utgåva 5. Artikeln ger en mycket god bild av hela frågan och den sakliga grunden. Den får gärna delas vidare och vid behov användas som stöd i kommunikationen med Skatteverket.

Ladda ner och läs artikeln.

Om frågor finns, kan följande personer kontaktas:

jan.kleerup@erlegal.se

mats@manab.se