Digitala aktivitetsinbjudningar standard från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2023 så går LRF över till att ha en gemensam utskickspolicy över hela landet för aktivitetsinbjudningar och årsmöteskallelser.

Under 2022 har LRF som en del av Projekt Diamant* sett över organisationens kommunikationskanaler och tittat lite extra på vår utskickstjänst. Vi når idag snabbt ut med e-post och sms till våra medlemmar, men ser att det krävs allt längre framförhållning för att nå fram i tid med postala utskick, samtidigt som kostnaderna för porto och papper ökar kraftigt varje år.

Med detta som bakgrund har LRF beslutat att e-post och sms blir de primära kanalerna vid utskick av inbjudningar till aktiviteter och årsmöteskallelser.

I vissa delar av landet är detta redan standard eftersom man haft olika rutiner i LRFs regioner, men för en del medlemmar så innebär det alltså att det inte längre kommer landa lika många vykort i postlådan. Alla LRFs aktiviteter finns också i kalendariet här på webben: Gå till kalendariet

Det innebär naturligtvis att det är extra viktigt att du som är medlem har lämnat aktuella kontaktuppgifter så att du inte missar något viktigt från din lokalavdelning, kommungrupp eller region. Gå in på www.lrf.se/mitt-lrf/mitt-medlemskap och se till att dina uppgifter är uppdaterade. Du kan också kontakta LRF Medlemsservice på medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00. Uppmana även eventuella övriga LRF-medlemmar i bolaget eller familjen att se över sina kontaktuppgifter.

*Projekt Diamant ska bidra till ett kraftfullare påverkansarbete, en mer jämlik medlemsnytta över hela landet och förbättrad resurseffektivitet. Läs mer om Projekt Diamant på
www.lrf.se/om-lrf/organisation/projekt-diamant