Dispens för Nexide i flera grödor

Rågvete

Kemikalieinspektionen, KemI, har beviljat LRFs och Lantmännens ansökan om nöddispens för växtskyddsmedlet Nexide CS mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs. Dispensen gäller från och med den 26 april till och med den 30 juni 2022.

Fritflugan övervintrar i gräsmarker och trivs framförallt i skogs- och mellanbygder. Fjolårets milda vinter har gjort att betydligt fler insekter än normalt har överlevt. Risken för angrepp är störst om grödan befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium, ett till två blad, samtidigt som flugan lägger sina ägg.

– Kyla och ojämn upptorkning har gjort att sådden är sen i skogs- och mellanbygderna och de fält som inte har hunnit passera de tidigaste utvecklingsstadierna när flugan ger sig ut – vilket den gör efter några få dagars värme – riskerar att drabbas av allvarliga angrepp, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Agneta Sundgren är en av LRFs representanter i Växtskyddsrådet som leds av Jordbruksverket tillsammans med KemI. I rådet ingår även Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SLU, Föreningen Sveriges Spannmålsodlare, Svenskt Växtskydd, Hushållningssällskapen och Naturskyddsföreningen.

Initiativet till att ansöka om dispens kom efter en diskussion i Växtskyddsrådet, där bristen på insektsmedel lyftes, men även det generella behovet av växtskydd för de stora grödorna, så kallade Major Uses. Tidigare har det varit möjligt att hantera fritflugeangrepp med insekticiden Fastac, men den fasades ut ifjol.

– Angrepp av fritfluga kan ge stora skördebortfall så dispensen för Nexide är ett mycket glädjande besked för produktionen av både livsmedel och foder, säger Agneta Sundgren.

Läs mer om villkoren för dispensen i KemIs beslut, du hittar den till höger på sidan.

För ytterligare frågor om dispensen och LRFs växtskyddsarbete, kontakta växtskyddsexpert Agneta Sundgren, agneta.sundgren@lrf.se, 010-184 41 33.