Dispens för Nexide i flera grödor

Majs på fält

Kemikalieinspektionen (KemI) har beviljat LRFs och Lantmännens ansökan om nöddispens för växtskyddsmedlet Nexide CS mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs. Dispensen gäller från och med den 30 april till och med den 30 juni 2023.

Risken för angrepp av fritfluga bedöms vara ovanligt stor i år, främst beroende på det sena vårbruket. Fritflugan övervintrar i gräsmarker och trivs framförallt i skogs- och mellanbygder. Risken för angrepp är störst om grödan befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium, ett till två blad, samtidigt som flugan lägger sina ägg.

– Kyla och mycket nederbörd under våren har gjort att sådden är sen i år. I framförallt skogs- och mellanbygderna där populationen av fritfluga är större, är risken för angrepp stor i de fält som inte har hunnit passera de tidigaste utvecklingsstadierna när flugan ger sig ut – vilket den gör efter några få dagars värme, säger Anna Redner, LRF Växtodling.

Hon är en av LRFs representanter i Växtskyddsrådet som leds av Jordbruksverket tillsammans med KemI. I rådet ingår även Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SLU, Föreningen Sveriges Spannmålsodlare, Svenskt Växtskydd, Hushållningssällskapen och Naturskyddsföreningen.

Initiativet till att ansöka om dispens kom efter en diskussion i Växtskyddsrådet, där bristen på insektsmedel lyftes, men även det generella behovet av växtskydd för de stora grödorna, så kallade Major Uses. Tidigare har det varit möjligt att hantera fritflugeangrepp med insekticiden Fastac som fasades ut under 2021.  

– Angrepp av fritfluga kan ge stora skördebortfall så dispensen för Nexide är ett mycket glädjande besked för produktionen av både livsmedel och foder, säger Anna Redner.

För ytterligare frågor om dispensen, kontakta Branschexpert LRF Växtodling Anna Redner, anna.redner@lrf.se, 010-184 25 66