Efter LRF-medlemmars agerande: Reglerna om kategori 2-pannor skjuts upp i två år

I dag kom det efterlängtade beskedet för alla som äger en värmepanna över 100 kW. Arbetsmiljöverket skjuter upp förslaget om de nya reglerna till 1 december 2022. "En stor lättnad. Nu kan julfriden infinna sig", säger LRF Trädgårds ordförande Marcus Söderlind.

Nya, utökade, regler för värmepannor kategori 2 skulle börja gälla från och med den 1 december. Om man inte hade en certifierad panna och en certifierad pannskötare riskerade man böter med upp till 30 000 kronor. Beskedet skapade stor oro i LRFs medlemsled, men LRF agerade direkt tillsammans med Gröna Arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket kontaktades på alla nivåer och en begäran om undantag skickades in till myndigheten. Alla medlemmar med kategori-2 pannor fick dessutom information om hur man ansökte om undantag för det enskilda företaget.

Många ansökte om uppskov

Det resulterade i en mängd ansökningar om uppskov till Arbetsmiljöverket som nu har beslutat att skjuta upp ikraftträdandet av reglerna två år.

- Vi är glada över det beslutet och det är till stor del våra handlingskraftiga medlemmars och tjänstemäns förtjänst. Nu ligger kategori 2-pannorna i fas med regelverket för kategori 4-pannor, säger LRF Trädgårds ordförande Marcus Söderlund.

Överflödigt regelverk

- Eftersom det inte har hänt några olyckor med pannor i trädgårdsföretag så är regelverket helt överflödigt , Finns andra områden där arbetsmiljöinsatser skulle göra större nytta. Nästa steg måste nu bli att verka för att regelverket tas bort för den typ av pannor som de flesta av våra medlemmar har, säger Marcus Söderlind.

LÄS MER PÅ ARBETSMILJÖVERKETS HEMSIDA