Efter Vildsvinsnatta: "Skulle kunna utökas med en gåsvecka"

Under årets Vildsvinsnatta i Södermanland fälldes runt 40 vildsvin av lite drygt 200 jägare. 33 av vildsvinen donerades till offentliga kök.

Under två nätter, natten från fredag 15 juli till lördag och nästkommande natt 16 juli, jagades vildsvin under Vildsvinsnatta i Södermanland. Uppsamlingsplatser för de jägare som ville donera sina skjutna vildsvin fanns i samtliga jaktvårdskretsar i länet. 

Jägareförbundet har anordnat Vildsvinsnatta i flera år nu och det är uppskattat. Viltskadorna som drabbar lantbrukare minskar när antalet vildsvin blir färre, jägare får möjlighet att fälla mer vilt och skolor och äldreboenden får ta del av köttet i sin servering. Enligt Jägareförbundet är en trend som kan ses efter Vildsvinsnatta 2020 och 2021 att fler har fått upp ögonen för viltkött och att efterfrågan ökar, särskilt i den offentliga sektorn.

Förra året fälldes 89 vildsvin och 4000 portioner vildsvinskött kunde levereras till offentliga måltider på skolor och äldreboenden runtom i landet efter Vilsvinsnatta då.  

- Vildsvinsnatta är ett väldigt bra initiativ och vi ser positivt på att Jägareförbundet ordnar det här. Vi hade lite färre grisar i år, men problemen som vildsvinen orsakar är inte borta för det. Det här är viktigt och något som vi hoppas fortsätter för att vi ska få ner stammen ännu mer, säger Clas Rydberg, ansvarig för viltfrågor i LRFs regionstyrelse i Södermanland. 

För ett år sedan slog regionstyrelsen i Södermanland larm om att viltsituationen i länet är att betrakta som i ett krisläge och krävde en ökad tydlighet och aktivitet från Länsstyrelsen. I våras kom beslutet om utökad skyddsjakt efter dovhjort som gäller till och med den 31 augusti 2023. Läs mer här. Det blev en framgång. 

Men viltskadorna är fortsatt stora i Södermanland och gässen är ett ökande problem, menar Clas som gärna ser att Vildsvinsnatta utökas med en gåsvecka också.