Efterlängtad konferens gav kunskap och inspiration

Den 13-14 oktober träffades Västernorrlands förtroendevalda på en konferens på hotell Höga kusten. Det blev en kombinerad konferens med fokus på aktuella frågor, gemensamt arbete inom organisationen och framtidens utmaningar.

Till konferensen  hade ett femtiotal deltagare slutit upp. Konferensens moderatorer Björn Olsson  och Peter Sundström, från  LRFs regionstyrelse som analyserade valutgången och det konstitutionella läget. Vilka partier kommer Sveriges nästa regering bestå av? Många frågor är  fortfarande är oklara, men med den nya regionsbildningen kommer det kanske att klarna.

Pär Östman från LRF Ungdomens riksstyrelse belyste vikten av ett ungt engagemang och förutsättningarna för framtidens företagare i näringen.

Peter Sundström och Björn Olsson, ledamöter i LRF Västernorrlands regionstyrelse tillsammans med Pernilla Berglund, lokalavdelnings ordförande Gideå-Grundsunda . 

Medlemsdialogen ska skapa mer medlemsnytta
Anna Iwarsson, enhetschef för enheten folkrörelseutveckling vid LRF Riks berättade om hur LRF ska skapa mer medlemsnytta tack vare den medlemsdialog som man under en tid arbtetat med.

– Det finns en önskan både från medlemmar och förtroendevalda om att LRF ska bli mer inkluderande, innovativt och pådrivande. Med inkluderande menar vi att vi vill spegla samhället bättre, både ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv, men också i mötet med morgondagens lantbrukare, de unga. Mer innovativa innebär att vi ska snabba upp våra interna processer och våra kraftsamlingar ska göras mer gemensamt, på kommun-, region-, nationell och EU-nivå. Slutligen innebär pådrivande att vi vill uppfattas som mer proaktiva och lösningsorienterade, berättar Anna Iwarsson.

Anna Iwarsson, enhetschef för enheten folkrörelseutveckling vid LRF Riks.

11500 enskilda personer har idag olika förtroendeuppdrag för LRF och tanken är att de ska lägga mindre tid på administration men samtidigt behålla den demokratiska ordningen.

– Det är viktigt att det inte är betungande att ta ett förtroendemannauppdrag i LRF, utan engagerande och attraktivt. Målbilden är att alla förtroendevalda ska uppleva uppdraget som mer meningsfullt, enkelt och roligt, säger Anna.

Modeshow med profilkläder från LRF
Under konferensen presenterades även de verktyg och de material som finns att använda för dig som förtroendevald i LRF. Några ledamöter från regionstyrelsen och LRF Ungdomen bjöd på moderiktig show och visade upp LRF profilkläder från LRF profilshop 3 pr.